Hỏi:

small_8584.jpg Chúng tôi muốn NK 1 xe ô tô đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ, xe 7 chỗ ngồi để công ty sử dụng và nhập làm tài sản cố định thì phải đóng những loại thuế nào, thuế suất bao nhiêu, thủ tục như thế nào? Công ty TNHH DV TM Quốc tế Việt Mỹ tôi muốn NK 1 xe ô tô đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ, xe 7 chỗ ngồi để công ty sử dụng và nhập làm tài sản cố định thì phải đóng những loại thuế nào, thuế suất bao nhiêu, thủ tục như thế nào? Công ty TNHH DV TM Quốc tế Việt Mỹ Trả lời: Xe ôtô chở người được nhập khẩu vào Việt Nam không phân biệt mục đích sử dụng cho tiêu dùng cá nhân hoặc dùng làm tài sản cố định cho DN đề phải nộp các loại thuế tại khâu nhập khẩu , bao gồm: - Thuế nhập khẩu - Thuế tiêu thụ đặc biệt (tính trên giá nhập khẩu cộng với thuế NK) - Thuế GTGT (tính trên giá NK cộng với thuế NK, cộng với thuế TTĐB) - Bạn có thể tìm biểu thuế nhập khẩu áp dụng đối với xe ôtô chở người đã qua sử dụng mới được ban hành tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/01/2007. Các mức thuế nhập khẩu tuyệt đối khác không sửa đổi tại quyết định này vẫn thực hiện theo quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.