Hỏi:

Quy định về áp dụng thuế ASEAN – Hàn Quốc. Xin cho biết Quy định về áp dụng thuế ASEAN – Hàn Quốc. Xin cho biết Quy định về áp dụng thuế ASEAN – Hàn Quốc. Trả lời: Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc, đã được đăng công báo ngày 14/6/2007, do vậy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2007. Theo đó, các lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 29/6/2007 nếu đáp ứng được điều kiện theo quy định sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quyết định này. Về điều kiện, hồ sơ thủ tục để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc, đề nghị quý Cty tìm đọc trên trang web của TCHQ (www.customs.gov.vn), Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) các văn bản sau: - Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; - Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc. Theo quyết định này thì mặt hàng khung gầm đã lắp động cơ dùng cho xe có động cơ thuộc nhóm 8701 nếu thuộc mã số 8706.00.19.00 thì có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt 10%.