Sau một thời gian nghiên cứu, một nhóm chuyên gia trong ngành thủy lợi đã hoàn thành quy hoạch các giải pháp chống ngập cho TP.HCM.