Tin từ Sở Công thương ngày 29.9, sở đang rà soát lại các khu, cụm, điểm công nghiệp (CN) trên địa bàn thành phố, xây dựng lại quy hoạch phù hợp với tình hình mới sau khi HN mở rộng.