(HNMO)- Ngày 10/4, Tập đoàn FPT đã chính thức thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2008. So với cùng kỳ năm ngoái, FPT tiếp tục tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực.