(VEN) - Quý I năm 2011, thị trường trong nước có nhiều biến động như thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên cây trồng vật nuôi,… cùng với đó là giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước tăng cao. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương cung cầu hàng hóa trong nước về cơ bản được đảm bảo.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội quý I ước đạt 451,83 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2010, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ quý I tăng khoảng 8,7%. Nhìn từ góc độ ngành kinh tế, nhóm ngành khách sạn, nhà hàng có mức tăng cao nhất 24,7% so với cùng kỳ và tiếp đến là ngành du lịch (chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 1,1%) có mức tăng 23,2%, ngành thương nghiệp (nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất 78,96%) có mức tăng trưởng là 22,6%, và nhóm dịch vụ có mức tăng trưởng thấp nhất là 19,5%. Đáng lưu ý, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,17% so với tháng 2 và chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2010.Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, hai nhóm có chỉ số giá tăng cao hơn nhiều mức tăng chung là: Giao thông tăng 6,69%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,67%. Nguyên nhân tăng là do giá nhiều hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, cùng với việc điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ đã tác động đến giá nguyên liệu nhập khẩu là đầu vào của sản xuất. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu và điều chỉnh tăng giá bán điện cho sản xuất, sinh hoạt cũng đã làm tăng chi phí sản xuất. Trong quý I năm nay, các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá đã được tổ chức nhiều với phạm vi rộng hơn. Công tác bình ổn thị trường được triển khai tích cực đã đem lại kết quả tốt, các loại hàng hóa thiết yếu được cung cấp kịp thời với nhiều điểm bán hàng bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo được sự ổn định cho thị trường hàng hóa. Công tác quản lý thị trường cũng luôn được chú trọng đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ, kinh doanh không đúng ngành nghề, vận chuyển - buôn bán hàng cấm, hàng lậu, đo lường, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, ghi nhãn và nội dung trên nhãn hàng hóa, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và các hành vi gian lận thương mại khác. Theo Bộ Công Thương, để duy trì tốt cho hoạt động thương mại trong nước những tháng tiếp theo, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng thiết yếu.Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện quy định về đăng ký giá, kê khai giá và việc chấp hành theo quy định của pháp luật về quản lý giá. Ngoài ra, việc phát triển mạng lưới phân phối, mở rộng hệ thống bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sẽ được chú trọng hơn mà trọng tâm là việc tổ chức các đợt bán hàng Việt về nông thôn và các khu công nghiệp để góp phần bình ổn thị trường. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được tăng cường để thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước, thông tin chính xác diễn biến thị trường đến người tiêu dùng, nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân cùng các cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát giá cả, không để thông tin sai lệch gây hoang mang, tạo tâm lý bất ổn trong nhân dân. Bộ cũng tiếp tục thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường gắn với kiểm soát nhằm giảm thiểu tác động của việc thực hiện cơ chế giá thị trường./. Hùng Cường