Theo Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc, xuất khẩu thép của nước này trong quý IV/07 sẽ giảm so với cùng kỳ năm 2006, chủ yếu do tác động của các biện pháp khống chế vĩ mô nhằm giảm lượng xuất khẩu thép cũng như các sản phẩm tiêu hao nhiều năng lượng và gây ô nhiễm nặng khác.

small_5274.jpg Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc, La Băng Sinh, cho biết sản lượng thép thô và lượng thép thô xuất khẩu trong 3 quý đầu năm nay của Trung Quốc tiếp tục tăng, song mức tăng thấp hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm 2007, Trung Quốc đã sản xuất 362,732 triệu tấn thép thô quy đổi, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2006, nhưng mức tăng này đã giảm dần theo từng tháng, từ 26,08% trong tháng 1/07 xuống còn 17,47% trong tháng 9. Sản lượng gang trong 9 tháng đầu năm đã đạt 346,382 triệu tấn, tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2006, với mức tăng từng tháng cũng giảm dần. Kể từ đầu năm đến nay, do lượng thép xuất khẩu tăng quá cao, Chính phủ Trung Quốc đã buộc phải áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát vĩ mô nhằm hạn chế xuất khẩu thép và các sản phẩm thép, và những biện pháp này đã tỏ ra có hiệu quả. Mức tăng xuất khẩu thép của Trung Quốc đã giảm dần, từ 146,48% trong tháng 4/07, xuống 39,52% vào tháng 8 và 9,14% trong tháng 9.. Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc dự tính, do biện pháp khống chế vĩ mô tiếp tục phát huy tác dụng, xuất khẩu thép thô quy đổi của Trung Quốc trong quý cuối năm nay sẽ giảm so với cùng kỳ năm 2006, kết thúc thời kỳ xuất khẩu tăng trưởng quá nhanh.