Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting (Quỹ Lawrence S.Ting) và Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng (PMH) vừa tổ chức khánh thành trường Trung học Đinh Thiện Lý và trao học bổng Lawrence S.Ting lần thứ 6.