Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4, Chính phủ thống nhất chủ trương áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Thực hiện quản lý theo biện pháp đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố quyết định bình ổn giá.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Bộ Công thương và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận, các cơ quan thông tấn báo chí cùng phối hợp, góp phần bình ổn giá sản phẩm sữa trong thời gian tới.

M.Linh