Sáng 9/10, Công ty Khí hóa lỏng Miền Bắc đã giới thiệu ra thị trường bình gas bằng chất liệu composite.