Từ ngày 30/3 đến 25/4/2009, trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng chương trình Hành trình Huyền thoại.