(NLĐ)- Ngày 18-1 tại TPHCM, Công ty Cổ phần Bất động sản Exim (Eximland) chính thức ra mắt và công bố kế hoạch phát triển trong năm 2008.