Tuyển tập "Thơ" Trần Dần sẽ ra mắt độc giả vào Ngày Thơ Việt Nam 21.2 (đúng Tết Nguyên Tiêu).