Ra ở riêng là bắt đầu cuộc sống mới đầy hứng khởi. Ra ở riêng đồng nghĩa với việc bạn phải tự mình lo liệu và sắp xếp mọi công việc từ nhỏ đến lớn.