Sau lễ hội đón năm mới 2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM), rác xuất hiện khắp nơi, cây cảnh bị hư hại, gãy đổ.

Trương Khởi