Qua Đường dây nóng Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều bạn đọc bức xúc phản ánh Công ty Phát triển nhà (PTN) quận Bình Thạnh cho xe cơ giới san lấp rạch thoát nước Phan Văn Hân ở P17 Q.Bình Thạnh TPHCM để lấy đất kinh doanh xây dựng nhà ở. Sự thật ra sao?