TTO - Tình yêu vốn dĩ mong manh dễ vỡ ngay cả khi nó rất đẹp. Nếu không biết gìn giữ thì hạnh phúc và những tình cảm tốt đẹp đang nuôi dưỡng có thể vuột trôi bất cứ lúc nào.