(NLĐO) - Tại Việt Nam, trận sao băng Perseids sẽ bắt đầu xuất hiện rải rác từ khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13-8, sau đó tăng dần và đạt cực đại vào 2 - 4 giờ sáng (khoảng 1 – 2 giờ trước khi mặt trời mọc). Đây là trận mưa sao băng lớn nhất hằng năm về cả thời gian, mật độ cũng như độ sáng