Ratchet & Clank Future: Quest for Booty tuy chỉ là bản mở rộng nhưng với nhiều ưu điểm về cách chơi, đồ họa, âm thanh... sẽ phần nào thỏa cơn ghiền của các fan trong khi đợi chờ!