Công ty Renesas, chuyên sản xuất thiết bị và chất bán dẫn điện tử, đã quyết định cắt giảm 300 nhân viên chính thức, nhằm đối phó với tình trạng thua lỗ ngày càng nặng nề. Đây là một diễn biến mới cho thấy các công ty của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực này đang gặp rất nhiều khó khăn, với mức thua lỗ dự báo có thể vượt quá 500 tỷ yên.