(GameK) - Cuộc phiêu lưu của những người anh hùng...