Có dịp công tác hay du lịch ở nước ngoài, bạn sẽ giữ liên lạc qua điện thoại di động ra sao? Khi đó, bạn sẽ cần đến dịch vụ Roaming - dịch vụ chuyển vùng quốc tế.