(VTC News)-Nếu được đào tạo một cách bài bản, "Robinho con" hoàn toàn kế tục được sự nghiệp của "Robinho cha".

(VTC News)-Nếu được đào tạo một cách bài bản, "Robinho con" hoàn toàn kế tục được sự nghiệp của "Robinho cha".

Robinho khoe kỹ năng chơi bóng của con.

Đ.T