Người đạp xe một bánh còn khó khăn huống hồ là máy. Thế nhưng, các nhà khoa học đã chế tạo thành công nàng robot có thể đạp xe một bánh.