Nếu cho rằng vị trí của Roger Federer lúc này là bất khả xâm phạm e rằng còn hơi sớm bởi vẫn còn đó đối thủ ngang tài Rafael Nadal.