Đây là tên triển lãm ảnh tài liệu của nhà nhiếp ảnh Sheppard Feguson được tổ chức tại Modul 7 (số 7 Xuân Diệu) từ ngày 18.4 đến 4.5.