Barcelona và AC Milan vừa đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Ronnie kể từ đầu mùa giải tới với giá trị chuyển nhượng là 30 triệu euro.