(Toquoc) - Theo tiết lộ của người đại diện, Ronaldinho đã đồng ý sơ bộ điều khoản chuyển nhượng đến AC Milan và vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất nếu đội bóng Serie A đạt được thỏa thuận về giá chuyển nhượng với Barcelona.