(VTC News) - Lấy lý do nhờ người gọi xe đưa về quê, Thuận rủ C vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại…