Mức phạt quá thấp nên nhiều người sẵn sàng nộp phạt để “được” phá rừng.