TT - Những gốc cây cổ thụ lớn hàng vòng tay người ôm bị cưa máy tiện ngang như dao cắt bánh ngọt. Trong rừng cấm đầy đường mòn với chi chít vết bánh xe và dấu chân dân phá rừng.