Cuộc chạy rước đuốc chào mừng Thế vận hội mùa Hè - Olympic Bắc Kinh 2008 do Samsung tổ chức trên toàn cầu sẽ đến Việt Nam vào ngày 30/4/2008.