Từ 0 giờ hôm nay (10 -10), Công an Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu toàn thành phố. Đối với những người nhập cư "không giấy tờ", một cuộc lẩn trốn lại bắt đầu.