Với mức cước "chỉ một đồng cho một giây gọi", S-Fone tỏ ra không "thua chị kém em" trong việc giảm cước nhân dịp đầu năm 2008 này.