(HNMO) - S-Fone có kế hoạch điều chỉnh gói cước trả trước Forever Couple từ ngày 10/10/2008. Theo đó, mức thuê bao ngày của gói cước này sẽ tăng từ 1.490 đồng/ ngày lên 6.000 đồng/ ngày; thuê bao Forever Couple chỉ được đổi số chỉ định sau 6 tháng kể từ ngày đăng ký số chỉ định gần nhất