[Kênh14] – Chỉ vì một câu nói thiếu thông tin mà xảy ra chuyện cả đấy!