[Kênh14] - Mặc dù là 9X nhưng nhóm "xì tin" S2B sẽ không hát dòng nhạc teen và nhạc thị trường đâu. Điểm mặt 3 bạn í chút nào!