Ngày 17/1, phóng viên có mặt tại Trường phổ thông cơ sở (PTCS) Sa Pả (Sa Pa) và bất ngờ trước tình trạng ngôi trường này đã đóng cửa khi mới vào tiết học thứ 2.