Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bắt đầu triển khai dịch vụ “Chuyển thu nhập từ Việt Nam ra nước ngoài”.

Dịch vụ này dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có cá nhân là người nước ngoài, hoặc Việt kiều đang sống và có thu nhập hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu chuyển thu nhập về chính quốc. Khi đăng ký tham gia dịch vụ, khách hàng sẽ lựa chọn một thời điểm cố định, số tiền và cung cấp thông tin của người thụ hưởng để Sacombank thực hiện chuyển thu nhập theo định kỳ. Khi có những nhu cầu chuyển tiền phát sinh ngoài định kỳ trên, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc để thực hiện chuyển tiền. Để thực hiện dịch vụ này, người chuyển cần có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND hoặc ngoại tệ tại Sacombank. Khi khách hàng có nhu cầu chuyển ngoại tệ khác loại với ngoại tệ đang có trong tài khoản, Sacombank sẽ thực hiện chuyển đổi ngoại tệ theo yêu cầu. Mức lãi suất đối với số dư của tài khoản và biểu phí dịch vụ được Sacombank quy định theo từng thời kỳ.