Nhà mẹ Wale ở quận nào? Nếu gần nhà mình thì mình giới thiệu cho chị GV theo giờ, do nhà mình đã kiếm dc người làm cả ngày nên cho chị ấy nghỉ. Chị...

Chị giúp việc làm nhà mình ở quận 7 từ 08 am đến 11 am. Nếu bạn cần GVN buổi chiều từ 01 pm đến 04 pm, thì liên lạc mình nhé, mình sẽ cho số chị GVN nhà mình để liên hệ. Chị làm rất tốt, nên muốn giới thiệu chị làm thêm. Hoàn: 093 3 909 705 Nhà mẹ Wale ở quận nào? Nếu gần nhà mình thì mình giới thiệu cho chị GV theo giờ, do nhà mình đã kiếm dc người làm cả ngày nên cho chị ấy nghỉ. Chị này làm rất tốt, thật thà, sạch sẽ, 50 ngàn/ 3h, nhưng chi ấy chỉ kiếm việc gần nhà, ko đi xa.