Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã phát hiện UBND huyện Vị Thủy xét duyệt, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 13 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Vị Thủy và Vị Trung sai quy định. Tổng số tiền hỗ trợ sai quy định là 55,25 triệu đồng.

Thanh tra cũng phát hiện nhiều khoản chi sai quy định ở Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang trong năm 2013 với tổng số tiền gần 38 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị UBND huyện Vị Thủy sớm thu hồi hoàn trả lại số tiền 55,25 triệu đồng do hỗ trợ sai địa điểm cho 13 hộ dân, để hỗ trợ phát triển sản xuất cho các ấp đặc biệt khó khăn theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2045/ UBND-VX ngày 24/12/2013.

Kiến nghị Sở Tài chính sớm xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 của Ban Dân tộc và phải loại khỏi quyết toán các chứng từ thanh toán không đúng và chưa đúng quy định nêu trên.

Huỳnh Sử