(ATPvietnam.com) -Ngày 14/1/2008 CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - SaigonTel (mã chứng khoán: SGT) thông báo báo cáo chưa kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007.