(CafeF) - Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã CK: SAM) đã mua xong 1 triệu CP quỹ nâng tổng số CP quỹ công ty đang nắm giữ lên 1,65 triệu CP.