Cứ bảo có tiền ra chợ lượn một vòng là sắm đủ cái Tết. Nhưng mà sắm Tết kiểu đó thì thế nào cũng vớ phải bánh chưng luộc pin, rau phun thuốc kích thích, giò có hàn the... cho mà coi. Thời an toàn thực phẩm ngàn cân treo sợi tóc, sắm Tết cũng phải có phường hội đàng hoàng chứ.