Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phiếu và chuẩn bị giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú. - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng. - Địa chỉ: KCN Long Thành, đường Phước Hữu, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. - Điện thoại: ; Fax: (061) 3514 165 - Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 3600 825 946 (số ĐKKD cũ: 470 3000 327) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 17/7/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 9/7/2009. 2. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.HCM. Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại: (08) 5290 8686; Fax: (08) 6291 0607. 3. Cổ phiếu đăng ký lưu ký: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú. - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Tổng số cổ phiếu đăng ký lưu ký: 5.000.000 cổ phiếu. - Mục đích chốt danh sách cổ đông: Đăng ký, lưu ký cổ phiếu và chuẩn bị giao dịch chứng khoán tại HNX. - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 10/3/2010. - Các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin về địa chỉ, GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu,... cổ đông mang theo GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú trước 16h00 ngày 10/3/2010. Hết thời gian trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch tại HNX. Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú diễn ra sau 16h00 ngày 10/3/2010. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch, nhận được Giấy phép chấp thuận của HNX, Công ty sẽ thông báo ngày chính thức giao dịch trên HNX. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê, Công ty Cổ phần Nhựa Sam Phú Địa chỉ: KCN Long Thành, đường Phước Hữu, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (061) 3514 166; Fax: (061) 3514 165.