Nhằm tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng đang có chủ trương khuyến khích đưa tất cả các giao dịch BĐS của các doanh nghiệp (DN) vào sàn.