Kiểm tra tài khoản, nhiều khách hàng tỏ ra bất bình vì lệnh bị khớp theo chiều hướng bất lợi cho nhà đầu tư.