Công ty Chứng khoán An Thành có vốn điều lệ 41 tỷ đồng, với trụ sở chính tại Hà Nội...