(ANTĐ) - Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã "cán đích". Không có giải nhất nào được chấm chọn. Nhưng với những tác phẩm nhận giải nhì, ba, có thể thấy chất lượng xét giải của Hội đồng nghệ thuật.

Về mảng sân khấu, có 3 giải nhì (60 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả Nguyễn Quang Lập với kịch bản vở "Tình sử ngàn năm", Chu Thơm với "Giai nhân và anh hùng", Trần Đình Ngôn với "Danh chiếm bảng vàng". 4 giải ba (40 triệu đồng/giải) thuộc về các tác giả Nguyễn Anh Biên với "Đại thần Thăng Long", Nguyễn Đăng Thanh với "Lý Thái Tổ dời đô", Văn Sử với "Chuyển gánh giang sơn", Lê Duy Hạnh với "Dời đô". Lĩnh vực nghệ thuật múa được chia thành hai "hạng mục" kịch múa và kịch bản múa ngắn. Cả hai "hạng mục" này cũng đều không có giải nhất. Kịch múa có 2 giải nhì (40 triệu đồng/giải) dành cho tác giả Ứng Duy Thịnh với "Mệnh trời tình đất" và Thái Phiên với "Ngọn lửa Hà Thành". 1 giải ba (30 triệu đồng) dành cho tác giả Nguyễn Bá Thái với "Hà Nội cảo thơm ngàn năm văn hiến". Còn ở kịch bản múa ngắn, giải nhì cũng không tìm được tác phẩm xứng đáng, chỉ có một giải ba (10 triệu đồng/giải) trao cho tác giả Khánh Toàn - Diệu Linh với "Hà Nội mùa đông năm 46". Mảng âm nhạc cũng được chia thành 3 "hạng mục" khí nhạc, hợp xướng và ca khúc. Khí nhạc không có giải nhất và giải ba, chỉ có một giải nhì (40 triệu đồng/giải) thuộc về tác giả Nguyễn Thiếu Hoa với tác phẩm "Thăng Long ngàn năm hội ngộ". Hợp xướng không có giải nhất và giải nhì, nhưng có 3 giải ba (20 triệu đồng/giải) trao cho các nhạc sĩ: Nguyễn Giang với "Cảm xúc mùa thu", Đinh Quang Hợp với "Việt Nam tình non nước", Nguyễn Hà Hải với "Thăng Long - Hà Nội mở hội ngàn năm". "Hạng mục" ca khúc nhiều thành quả hơn, dù cũng không có giải nhất. 1 giải nhì (15 triệu đồng) được trao cho tác giả Trần Mạnh Hùng với tác phẩm "Ơi mẹ làng Sen". 5 giải ba (10 triệu/giải) trao cho các tác giả Đỗ Hòa An với "Mặt trời trên Khuê Văn Các", Nguyễn Công Minh với "Công đức vua Hùng", Lê Tịnh với "Hương trầm tháng chạp", Vũ Duy Cương với "Lên non", Lê Mây với "Trăng về phố".