(CafeF) - Sản lượng cao su của Thái Lan và Indonesia, hai nhà sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới sẽ không tăng trong năm nay và có thể tăng nhẹ trong năm tới.